Docent

Je hoeft geen computerexpert te zijn om de lessen te kunnen geven. Wel is het verstandig om de kaders van de methode goed af te spreken en een planning te maken op je rooster.

  • Gemiddeld duurt een les 3 uur. Bij iedere les heb je internet en tablets/computers nodig. Een les bestaat uit een theoretisch gedeelte met opdrachten en een praktijkgedeelte met opdrachten in het CMS van je eigen webshop.
  • Als je elke week één les volgt heb je binnen 4 maanden een echte webshop gemaakt samen met je leerlingen. Je voorbereiding per les is ongeveer 30 minuten.
  • Je kan werken met oefen-webshops (alles echt, niet live) en/of met een live-webshop (alles echt, wel live + geactiveerde betaalmethoden).
  • De docent heeft overzichtelijke en makkelijke handleidingen. De lesstof is beschikbaar op diverse leerniveaus.
  • Technische- en juridische zaken zijn geregeld. Het enige dat de school nodig heeft zijn computers en internet.

Training

  • Voor aanvang van het project is er een training over de elektronische leeromgeving (ELO), de webshop en het content management systeem (CMS). Je leert de webshop aan de voorkant en aan de achterkant kennen.
  • Ook nemen we vooraf samen door waar jij het accent op wilt hebben liggen in de uitvoering van De Schoolwebwinkel. Hierna kan je alles zelfstandig uitvoeren. Extra ondersteuning is uiteraard altijd mogelijk.

Handleidingen

  • Als docent ontvang je ter voorbereiding van de lessen de handleidingen voor de modules. Elke les is in de handleiding overzichtelijk in tijd en acties weergegeven.
  • Daarnaast ontvang je een CMS-handleiding. Een praktisch handboek waarin de CMS-opdrachten voor de webshop stap voor stap staan beschreven en zijn weergeven in plaatjes.
  • De CMS-handleiding is geschreven op voortgezet onderwijs niveau. En wordt gebruikt door de docent en de leerling.