Winst is geen vies woord binnen het MBO


Eén van de gevolgen van alle Corona maatregelen – waaronder de lockdown – is een explosieve toename van het online winkelen. Het gaat goed met alle bestaande webshops èn met de vervoerders die al die bestelde pakketjes bezorgen. De relevantie van webshops wordt in deze tijd nog meer aangetoond. Dit is realtime, daar waar de één momenteel het water tot aan de lippen staat, maakt de ander flinke winsten.

Arbeidspotentieel

Door al het extra werk vanwege de explosieve toename van de hoeveelheid online bestellingen, dreigt er een tekort aan arbeidspotentieel bij de webshops. En bij potentieel heb ik het niet alleen over handjes, maar juist ook over de wezenlijke kennis. Wat moet hier gebeuren?

Arbeidspotentieel is echter niet het enige. Je ziet ook meer en meer dat ondernemers die nog niet online werken, behoefte hebben om dat wel te gaan doen. Ook zij zijn op zoek naar hulp in deze. Maar wie kan hen die hulp geven?

In WNL op zondag gaf VVD-er Dennis Wiersma aan dat hij het een meer dan uitstekend idee vindt dat studenten de ondernemers helpen met de stap naar digitaal. Maar ja, dan moet je ook wel de studenten hebben die dat willen, maar vanzelfsprekend ook kunnen. Ondernemerschap en verstand van webshops is daarbij onontbeerlijk.

Kunnen MBO scholen in dit gat springen? Ja! Wat let je als docent om studenten, die allemaal digitaal geletterd zijn, in te zetten vanuit school om hulp te bieden aan ondernemers die hun digitale slag willen maken. Juist nu! Kop ‘m in om dat arbeidspotentieel te creëren.

Een prachtig voorbeeld hiervan is docent Digital Commerce & Ondernemerschap Martijn Everink van Aventus in Apeldoorn en Deventer. Hij kiest ervoor om de spil te zijn tussen zijn studenten en de ondernemers. Hij is gericht op winst behalen voor zijn opleiding. Zijn studenten helpen ondernemers om hun verkoop ook online aan te bieden door webshops voor hen te maken.

Een ander goed voorbeeld is het ROC Da Vinci In Dordrecht. Daar werkt docent Economie & Detailhandel, Paul van Putten samen met zijn studenten aan webshops waarbij zij Dordrechtse producten verkopen. Een aantal heeft zelfs een combinatie van een webshop met een winkeltje in de binnenstad.

MBO scholen, toon zelf ondernemend gedrag

Bij de diverse gesprekken die ik met MBO’s heb, zie je een enorme drang om te willen helpen bij het oplossen van het dreigende tekort aan arbeidspotentieel ten behoeve van online business doen. Alleen nog te weinig MBO’s pakken die kans door zelf het initiatief te nemen en hier ook echt iets aan te doen. Al bespeur ik gelukkig een kentering in deze.

Een koppeling van de studenten met de praktijk levert altijd winst op aan twee kanten. De student help de ondernemer bij het digitaal (online) ondernemen, maar de ondernemer zorgt er voor dat de student ook ziet wat online ondernemen in de praktijk betekent en wat het is om ondernemer te zijn.

In mijn vorige blog heb ik een pleidooi gehouden dat elke student minimaal 1x binnen de MBO jaren zich moet oriënteren op ondernemend gedrag. Dit is zo’n belangrijk onderdeel. Onze aankomende generatie moet de kans hebben gehad om te ontdekken of ze verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, initiatief, creativiteit, zelfreflectie, een lerende houding en een hands-on mentaliteit hebben ja of nee. Na deze ontdekking verdient elke student de kans om het gewoon te doen en ondernemerschap door te zetten.

Keuzedeel ondernemerschap is de basis 

Het maken van een ondernemingsplan en het hebben van kennis over juridische vormen van een onderneming of het opstellen van de financiën , de eventuele productie, de inkoop, de administratie en marketing en verkoop, is als basis vereist voor studenten om ondernemers te kunnen helpen en ze te begrijpen. Dit leren ze door het volgen van het keuzedeel Ondernemerschap. Nog eenvoudiger gezegd. Ze verkrijgen kennis en kunde om een onderneming te starten en daarmee kunnen ze een ander helpen. Een toevoeging van nog specifiekere meer webshop en E-commerce gerelateerde keuzedelen is mogelijk binnen een aantal MBO scholen. Je moet wel een goede reden hebben hier niet voor te kiezen, want de mogelijkheden na de studie zijn legio. Tel uit je winst.

Noodzakelijke winst

In de titel gebruik ik het woord winst. Winst is nodig om als ondernemer te overleven. We hebben het dan slechts over de financiële uitkomst van het ondernemen. Met winst bedoel ik juist ook termen als resultaat, nut, baat en belang.

Het volgen van het keuzedeel Ondernemerschap heeft nut voor studenten, is van belang voor het MBO, ondernemers hebben er – zeker met de constructie waarin ze direct worden geholpen door studenten – baat bij en het is daardoor van belang voor de gehele maatschappij. Winst voor alle belanghebbenden. Brengt al dat Corona gedoe toch nog wat goeds naar boven.