Burgerschap

Bij de uitvoering van De Schoolwebwinkel is het een optie om een gedeelte van de winst van de webshop te schenken aan een goed doel. Hoeveel dit is, bepalen de leerlingen zelf. De leerlingen bepalen ook zelf elk schooljaar wat het goede doel is. Hierdoor leren ze sociaal te delen. En voor de school levert de combinatie met een goed doel een concrete invulling op voor burgerschap.

Tips

  • Er zijn veel goede doelen. Vaak is een klein goed doel in de buurt ook heel interessant. Hier is vaak eerder iemand in de gelegenheid om langs te komen op school om wat te vertellen over het goede doel en wat er gebeurt met het geld. Dit zorgt voor extra beleving en betrokkenheid.
  • Een bezoek van de klas aan het gekozen goede doel is een leerzame activiteit.
  • Laat de leerlingen een informatie A4 maken over het gekozen goede doel. Voeg deze toe aan elke bestelling, zodat de klant deze ook ontvangt. Het geeft positieve PR voor de webwinkel.
  • De afsluiting kan plaatsvinden door aan het einde van het schooljaar samen met de klas een cheque te maken en een feestelijke overdracht te organiseren, uiteraard met de pers er bij.
  • Elk schooljaar wordt samen met de leerlingen een nieuw goed doel gekozen.

Mogelijke goede doelen