Lesstof

De Schoolwebwinkel is als idee ontstaan op een basisschool. Samen met leerlingen en leerkrachten heeft De Schoolwebwinkel lesstof ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van de basisschool. Het proces van bedenken, maken en vullen van een webshop komt aan bod in 13 lessen. Deze lessen horen bij de drie basis leermodules “Webwinkel”, “Producten” en “Reclame”. Deze drie basismodules zijn de bouwstenen voor de eigen webshop van de school. Hierna kan de webshop live.

Praktijkopdrachten

Elke les heeft ook praktijkopdrachten, bijvoorbeeld productfoto’s maken, een poster maken, flyers ontwerpen en een video maken. Maar ook CMS-opdrachten om de webshop daadwerkelijk te gaan inrichten. Bij de CMS opdrachten is een duidelijk en uitgewerkte CMS handleiding beschikbaar voor de leerlingen.

Verdieping

Ter aanvulling zijn er drie verdiepingsmodules. Dit zijn: “Mediawijsheid”, “Omgaan met geld” en “Programmeren”. Alle verdiepingsmodules hebben een duidelijke handleiding ter voorbereiding. De inhoud van de verdiepingsmodules is gebaseerd op aansluiting met de huidige maatschappij. De verdiepingsmodules hebben wel betrekking op de webwinkel, maar kunnen als aparte module (los van de webwinkel) gegeven worden. Bijvoorbeeld aan een hogere of lagere klas op je school.

SLO Doelen

Alle lessen voldoen aan de SLO doelen en zijn gebaseerd op talentontwikkeling. De lesstof is een combinatie van theorie en praktijk die klassikaal en individueel wordt gegeven. De leerlingen werken zelfstandig aan computeropdrachten en ze werken samen aan praktijkopdrachten. Voor elke les is er een handleiding. Wil je meer les informatie? Stuur ons een email en je ontvangt een indicatie van de lesinhoud.

ELO

  • De Schoolwebwinkel heeft een eigen Elektronische Leeromgeving (ELO). Er is een docenten-ELO en een leerlingen-ELO.
  • In de docenten-ELO staan de handleidingen per module en per les ter voorbereiding van de eigen les van de leerkracht. Hier zijn ook de resultaten van de gemaakte lesstof per leerling inzichtelijk. Er kan zelfs per leerling een feedback aan hem/haar worden gegeven.
  • In de leerlingen-ELO staan de lessen voor de leerlingen, bestaande uit theorie en opdrachten. Deze kunnen op school of thuis gemaakt worden.
  • Tijdens de training van De Schoolwebwinkel wordt de eenvoud van de ELO duidelijk.

Handleidingen

  • Bij iedere les is er een duidelijke handleiding. Hierin staan de leerdoelen, de werkvormen en de hulpmiddelen in de les beschreven. Het geeft op een eenvoudige wijze de instructies ter voorbereiding van een les weer.
  • Zowel de computeropdrachten als de praktijkopdrachten zijn volledig uitgewerkt. Als leerkracht hoef je hier geen tijd meer aan te besteden.
  • De handleidingen geven je een goed beeld van het project. Mocht je eigen invullingen willen geven in het proces en uitvoering, dan is dat zeker mogelijk.

Engels

  • Het project van De Schoolwebwinkel kan ook als een Engelstalig project worden uitgevoerd op je school. Alle modules zijn qua lesstof en handleiding in het Engels beschikbaar.
  • Bij de Engelstalige invulling kunnen internationale koppelingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld met een partnerschool in het buitenland. De koppeling vindt plaats in taal, cultuur en het delen van ervaringen met het project.
  • Bij het Engelstalige project kan de webshop tweetalig worden gevuld; in het Engels, maar ook in het Nederlands.