Lesstof

De lesstof van De Schoolwebwinkel komt voort uit de praktijk. Het proces van bedenken, maken en vullen van een webshop komt aan bod in 13 lessen. Deze lessen behoren bij de drie basismodules “Webwinkel”, “Producten” en “Reclame”. Dit zijn de bouwstenen voor de eigen webshop van de school. Nadat de webshop live is, kan deze worden beheerd door een webshopteam van leerlingen.

Praktijkopdrachten

Elke les heeft ook praktijkopdrachten, bijvoorbeeld logo ontwerpen, productfotografie, een poster maken, flyers ontwerpen en video maken. Maar ook CMS-opdrachten om de webshop daadwerkelijk te gaan inrichten. Bij de CMS opdrachten is een duidelijk en uitgewerkte CMS handleiding beschikbaar.

Verdieping

Als aanvulling zijn er drie verdiepingsmodules. Dit zijn: “Mediawijsheid”, “Omgaan met geld” en “Programmeren”. De lessen van de verdiepingsmodules kunnen los van de webwinkel gegeven worden. Bijvoorbeeld alleen Mediawijsheid. De inhoud is gebaseerd op aansluiting met de huidige maatschappij. De drie verdiepingsmodules hebben wel betrekking op de webwinkel. Per verdiepingsles is er een duidelijke handleiding voor de docent.

Niveaus

De lessen hebben een combinatie van theorie en praktijk. Leerlingen werken zelfstandig aan computeropdrachten en ze werken samen aan praktijkopdrachten. Voor elke les is er een handleiding en een begrippenlijst. De lesinhoud is beschikbaar op Basis- Kader-, Gemengde Leerweg, Theoretische Leerweg- , MAVO- en HAVO niveau. Wil je meer les informatie? Stuur ons een email en je ontvangt een indicatie van de lesinhoud.

ELO

  • De Schoolwebwinkel heeft een eigen Elektronische Leeromgeving (ELO). Er is een docenten-ELO en een leerlingen-ELO.
  • In de docenten-ELO staan de handleidingen per module en per les ter voorbereiding van de eigen les van de docent. Hier zijn ook de resultaten van de gemaakte lesstof per leerling inzichtelijk. Er kan zelfs per leerling een feedback aan hem/haar worden gegeven.
  • In de leerlingen-ELO staan de lessen voor de leerlingen, bestaande uit theorie en opdrachten. Deze kunnen op school of thuis gemaakt worden.
  • Tijdens de training van De Schoolwebwinkel wordt de eenvoud van de ELO duidelijk.

Handleidingen

  • Bij iedere les is er een overzichtelijke handleiding. Hierin staan de leerdoelen, de werkvormen, de opdrachten, de hulpmiddelen in de les en de tijdsbesteding duidelijk beschreven.
  • Het geeft op een eenvoudige wijze de instructies ter voorbereiding van een les weer.
  • Zowel de computeropdrachten als de praktijkopdrachten zijn volledig uitgewerkt. Als leerkracht hoef je hier geen tijd meer aan te besteden.
  • De handleidingen geven je een goed kader van het geheel. Mocht je eigen invullingen willen geven in het proces en uitvoering, dan is dat zeker mogelijk.