Lesmethoden

 • Voor het MBO zijn er twee verschillende lesmethoden ontwikkeld.
 • Eerste lesmethode is: Webshop & Ondernemen
 • Twee lesmethode is: Online marketing en het toepassen van e-commerce

1. Webshop & Ondernemen

 • Deze lesmethode draait om het bedenken, maken, vullen, beheren en runnen van een webshop.
 • De fasen: onderzoeken, bouwen, promoten en verkopen komen aan bod in 14 lessen.
 • Elke les heeft gemiddeld 3 tot 4 hoofdstukken met theorie.
 • Elke les heeft gemiddeld 5 praktijkopdrachten.
 • Ondernemerschap staat centraal in deze lesmethode.
 • Geschikt voor alle MBO opleidingen zoals retail, detailhandel, servicemedewerker, ondernemen, etc.

Bekijk de inhoudsopgave van deze lesmethode.

2. Online marketing en het toepassen van e-commerce

 • Deze methode draait om het inrichten, promoten, optimaliseren en runnen van een webshop.
 • De fasen: ideeën onderzoeken, platform bouwen, traffic genereren en het behalen van conversies komen aan bod in 12 lessen.
 • Elke les heeft gemiddeld 5 hoofdstukken met theorie.
 • Elke les heeft gemiddeld 7 praktijkopdrachten.
 • Online marketing staat centraal in deze lesmethode.
 • Geschreven voor MBO keuzedeel K0519.

Bekijk de inhoudsopgave van deze lesmethode.

Praktijkopdrachten

 • Alle lessen, van beide methoden, bevatten veel praktijkopdrachten.
 • Denk aan: logo ontwerpen, productfoto's maken, een poster maken, video maken, social media posts plaatsen, etc.
 • Maar ook CMS-opdrachten om de webshop daadwerkelijk te gaan inrichten. 
 • Bij de CMS opdrachten is een duidelijk en uitgewerkte CMS handleiding beschikbaar.

Online platform

 • De Schoolwebwinkel bestaat uit één platform waarin de theorie, de opdrachten, de webshop en de CMS handleiding staat.
 • De docent heeft vanuit het platform toegang tot alle webshops van de studenten. En tevens tot de lesvoorbereidingen, toetsen en de ELO van de studenten.

Verdieping

 • Er zijn drie optionele verdiepingsmodules: “Mediawijsheid”, “Omgaan met geld” en “Programmeren”.
 • Deze lessen kunnen los van de webwinkel worden gegeven. De inhoud is gebaseerd op aansluiting met de huidige maatschappij en hebben raakvlakken met de webshop.

Gastlessen

 • Online of op school.
 • Invulling onder andere: Ondernemers met hun praktijkverhaal over de webshop, Focus op E-commerce, Inzet van Online Marketing, Productfotografie.

Docent

 • Lesvoorbereiding, PowerPoints, theorie, vragen, antwoorden, opdrachten per les en toetsen.
 • Alles staat in de docenten ELO.
 • Optie alleen praktijkopdrachten en webshop mogelijk.
 • Docent heeft ook eigen oefenwebshop.
 • Docent beheert vanuit docenten ELO alle webshops van de deelnemende studenten.
 • CMS handleiding online beschikbaar.

Training

 • Uitvoerig doornemen van de mogelijkheden bij de elektronische leeromgeving (ELO), de webshop en het content management systeem (CMS). Leren kennen van de webshop aan voor- en achterkant.
 • Extra accent op specifieke uitvoering dan wel toepassing van De Schoolwebwinkel.

Boeken

 • Optioneel zijn er drie papieren boeken te bestellen.
 • 1. Leerwerkboek (theorie).
 • 2. Praktijkwerkboek (praktijkopdrachten).
 • 3. CMS handleiding (stap-voor-stap uitleg cms opdrachten).
 • Boeken kunnen voor zowel docent als leerling ingezet worden.