Lessen

 • Het proces van bedenken, maken, vullen en beheren van een webshop komt aan bod in 3 modules.
 • In totaal zijn dat 13 lessen.
 • Er is een mogelijkheid om te kiezen voor lessen met theorie of alleen met praktijkopdrachten.

Opdrachten

 • Elke les heeft praktijkopdrachten, bijvoorbeeld logo ontwerpen, productfotografie, een poster maken, flyers ontwerpen en video maken.
 • Maar ook CMS-opdrachten om de webshop daadwerkelijk te gaan inrichten. 
 • Bij de CMS opdrachten is een duidelijk en uitgewerkte CMS handleiding beschikbaar.

Online platform

 • De Schoolwebwinkel bestaat uit één platform waarin de theorie, de opdrachten, de webshop en de CMS handleiding staat.
 • De docent heeft vanuit het platform toegang tot alle webshops van de studenten. En tevens tot de lesvoorbereidingen, toetsen en de ELO van de studenten.

Verdieping

 • Er zijn drie optionele verdiepingsmodules: “Mediawijsheid”, “Omgaan met geld” en “Programmeren”.
 • Deze lessen kunnen los van de webwinkel worden gegeven. De inhoud is gebaseerd op aansluiting met de huidige maatschappij en hebben raakvlakken met de webshop.

Gastlessen

 • Online of op school.
 • Invulling onder andere: Ondernemers met hun praktijkverhaal over de webshop, Focus op E-commerce, Inzet van Online Marketing, Productfotografie.

Docent

 • Lesvoorbereiding, PowerPoints, theorie, vragen, antwoorden, opdrachten per les en toetsen.
 • Alles staat in de docenten ELO.
 • Optie alleen praktijkopdrachten en webshop mogelijk.
 • Docent heeft ook eigen oefenwebshop.
 • Docent beheert vanuit docenten ELO alle webshops van de deelnemende studenten.
 • CMS handleiding online beschikbaar.

Training

 • Uitvoerig doornemen van de mogelijkheden bij de elektronische leeromgeving (ELO), de webshop en het content management systeem (CMS). Leren kennen van de webshop aan voor- en achterkant.
 • Extra accent op specifieke uitvoering dan wel toepassing van De Schoolwebwinkel.

Boeken

 • Optioneel te bestellen: gedrukte versies van de CMS handleiding, het praktijkopdrachten boek, het leerwerkboek met daarin de praktijkopdrachten en de theorie.