Ondernemend gedrag

Wie het onderzoekende bij het keuzedeel Ondernemend Gedrag wil omzetten naar een ondernemende houding van de student, kiest voor een invulling met De Schoolwebwinkel.

Hetgeen ze leren kan namelijk direct worden ingezet in de praktijk. Studenten creëren en beheren zelf een webshop. Met een écht werkende webshop kunnen zij tijdens school geld verdienen.

De studenten krijgen in de combinatie van het keuzedeel Ondernemend Gedrag en De Schoolwebwinkel de ruimte om hun eigen talenten in te zetten. Hierdoor voelen ze zich prettig, hetgeen zichtbaar en voelbaar wordt in de klas. Ze leren hoe ze zichzelf op een positieve manier neer kunnen zetten. Offline en online.

7 voordelen voor de student

21-eeuwse vaardigheden

21st Century Skills zijn de vaardigheden die studenten nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen aan de huidige kennis-samenleving. Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en interculturele vaardigheden hiervoor belangrijk. Deze zeven vaardigheden komen allen terug in het werken met De Schoolwebwinkel. Studenten leren hoe ze samen met anderen complementair kunnen zijn.