Module Mediawijsheid

Mediawijsheid is een begrip dat steeds meer aandacht krijgt en ook een vaste plek zal krijgen in het curriculum. Tegenwoordig heeft het internet in verschillende vormen een plek in onze samenleving gekregen. Het is de taak van het onderwijs om leerlingen mediawijs te maken. In deze module zal hieraan een aantal lessen worden besteed. 

  • Wat is media;
  • Wie ben je op het internet;
  • Hoe hoort het en hoe hoort het niet.

Daarnaast worden o.a. ook onderstaande onderwerpen behandeld.

  • Cyberpesten;
  • Identiteitsfraude;
  • Sexting;
  • Grooming;
  • Webwinkels en media(wijsheid);
  • Privacy en copyright.