Module Programmeren

In de leermodule "Programmeren" gaan leerlingen kennis maken met de basis programmeertalen die nodig zijn om een website te maken. Naast het daadwerkelijk programmeren met o.a. HTML en CSS, wordt er ook uitleg gegeven over o.a. computers, servers en internetbrowsers.


De lessen van deze module vormen samen één grote opdracht, namelijk een eigen website maken. Dit gaan de leerlingen doen door een website: 

  • te maken met HTML;
  • op te maken met CSS;
  • en af te maken met JavaScript.