Module Omgaan met geld

In de leermodule “Omgaan met geld” staat het omgaan met geld centraal. Er wordt ingezoomd op de bewustwording van geld. In deze module zal hieraan een aantal lessen worden besteed. 

  • Ons geld;
  • On- en offline betaalmiddelen;
  • Geld verdienen en uitgeven;
  • Geld sparen en rente ontvangen;
  • Geld lenen en rente betalen.

Daarnaast worden o.a. ook onderstaande onderwerpen behandeld.

  • Echtheidskenmerken van chartaal geld;
  • Voorkomen van een schuld;
  • Prijzen, kosten en kortingen;
  • Wat BTW is.