Module Programmeren

In de leermodule "Programmeren" gaan leerlingen kennis maken met de basis programmeertalen die nodig zijn om een website te maken. Naast het daadwerkelijk programmeren met o.a. HTML en CSS, wordt er ook uitleg gegeven over o.a. computers, servers en internetbrowsers.


In deze leermodule Programmeren staat de 21e century skill “ICT-geletterdheid” centraal. De leerlingen leren: 

  • Dat een computer niets uit zichzelf doet;
  • Wat binaire getallen zijn;
  • Wat het verschil is tussen hardware en software;
  • Wat programmeren is en wat een algoritme is;
  • Wat HTML is en wat CSS is.

En de kinderen gaan:

  • Een webpagina maken met behulp van HTML en CSS;
  • Een spel maken met het programma Scratch.